הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לפי תקנה 3א(א)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993

מוזאיק יונייטד בע”מ (חל”צ) (להלן: “מוזאיק“) מעוניינת להתקשר עם מכון בינ”ה (להלן:”מכון בינה“) לצורך הקמת קהילה בבודפשט לישראלים שבחרו לחיות בבודפשט (להלן “הפרויקט”) מטעם פילר הישראלים של מוזאיק. לאחר מחקר מעמיק, ובעקבות חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית במוזאיק נמצא כי, מכון בינה הינה הספק היחיד אשר יכול לעמוד בדרישות מוזאיק ובצרכים הנדרשים למימוש הפרויקט, […]

Subscribe to the Mosaic United newsletter

* indicates required