מכרז פומבי  מס’ 01/2024 למתן שירותי יחסי ציבור ושיווק

המציע הזוכה יידרש ליצור בסיסיים שיווקיים כבקשת המזמינה, לנהל את כל היבטי יחסי הציבור והתקשורת עבור המזמינה, על ידי מיצוב החברה כשותפה בין מדינת ישראל ליהדות העולמית. המציע הזוכה יעבוד על בסיס ריטיינר חודשי עבור המזמינה ולפי צורכיה לקרוא עוד: https://drive.google.com/file/d/1UKim4ph_vs8l8DkhhpAVCuymA6kBXr2s/view?usp=sharing An official update of questions and answers can be found here: https://drive.google.com/file/d/1evJANc-KAoBiKwAMQmRGwARCCY0gPS5p/view?usp=sharing

הודעה על כוונת התקשרות

מוזאיק יונייטד מעוניינת לקחת חלק במיזם משותף עם ארגון משפחה אחת :לקרוא עוד https://drive.google.com/file/d/11fTLYJ6eKnUPEM5HsULLLpP1_fH2Spnn/view?usp=sharing

Subscribe to the Mosaic United newsletter

* indicates required