המציע הזוכה יידרש ליצור בסיסיים שיווקיים כבקשת המזמינה, לנהל את כל היבטי יחסי הציבור והתקשורת עבור המזמינה, על ידי מיצוב החברה כשותפה בין מדינת ישראל ליהדות העולמית. המציע הזוכה יעבוד על בסיס ריטיינר חודשי עבור המזמינה ולפי צורכיה

לקרוא עוד:

https://drive.google.com/file/d/1UKim4ph_vs8l8DkhhpAVCuymA6kBXr2s/view?usp=sharing

An official update of questions and answers can be found here:

https://drive.google.com/file/d/1evJANc-KAoBiKwAMQmRGwARCCY0gPS5p/view?usp=sharing

Subscribe to the Mosaic United newsletter

* indicates required