מוזאיק יונייטד בע”מ (חל”צ) (להלן: “מוזאיק“) מעוניינת להתקשר עם עמותת מכון קהילות (להלן: “מכון קהילות“) לצורך מימוש כנס קהילות ישראלים באירופה בתאריכים 18-20 בנובמבר בעיר ליידן בהולנד (להלן “הפרויקט”) מטעם פילר הישראלים של מוזאיק הכולל שותפות לארגון כנס מקצועי בעל תוכן יהודי וישראלי איכותי וביצוע הכנס בפועל.

לאחר מחקר מעמיק, ובעקבות חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית במוזאיק נמצא כי, מכון קהילות הינה הספק היחיד אשר יכול לעמוד בדרישות מוזאיק ובצרכים הנדרשים למימוש הפרויקט, וזאת בשל הסיבות הבאות;

לצורך הפרויקט, הספק הנבחר נדרש להיות בעל יכולת תכלול כלל השלבים והגורמים המהווים את הפרויקט תחת עמידה בלוחות זמנים קצרי מועד לקיום הפרויקט. כמו כן, הספק הנבחר נדרש להיות בעל ניסיון מוכח בביצוע פרויקטים דומים, בהיקף המבוקש וכן בעל ניסיון מוכח בעבודה עם גורמים ממשלתיים ומלכ”רים, כדלקמן;

  1. עמותה הפועלת בקרב קהילות ישראלים ברחבי אירופה.
  2. עמותה או חברה הפועלת משטחי הולנד/אירופה
  3. בעל ניסיון בליווי, הדרכה ותמיכה למנהיגים ולפעילים בקהילות ישראלים חדשות וותיקות באירופה.
  4. ייזום כנסים מקצועיים עבור מנהיגי קהילות ישראלים באירופה.
  5. תכלול ואיגוד גורמים שונים לצורך ביצוע הפרויקט וכל מרכיביו.
  6. יכולת מימוש כלל שלבי הפרויקט בלוח זמנים שהוצב.
  7. ניסיון מוכח של לפחות שנתיים בעבודה מול משרדי ממשלה.
  8. יכולת רתימת השותפים הנוספים לפרויקט (ההסתדרות הציונית העולמית).

אדם הסבור, כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות האמורה יכול לפנות לחברה באמצעות דוא”ל info@mosaicunited.org וזאת לא יאוחר מיום 23.10.2022 בשעה10:00  תוך ציון שם מלא ופרטים ליצירת קשר.

בכבוד רב,

מוזאיק יונייטד (חל”צ)