מוזאיק יונייטד בע”מ (חל”צ) (להלן: “מוזאיק“) מעוניינת להתקשר עם מכון בינ”ה (להלן:”מכון בינה“) לצורך הקמת קהילה בבודפשט לישראלים שבחרו לחיות בבודפשט (להלן “הפרויקט”) מטעם פילר הישראלים של מוזאיק.

לאחר מחקר מעמיק, ובעקבות חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית במוזאיק נמצא כי, מכון בינה הינה הספק היחיד אשר יכול לעמוד בדרישות מוזאיק ובצרכים הנדרשים למימוש הפרויקט, וזאת בשל הסיבות הבאות,לאור ייחודיות אופי הישראלים בעיר, יש צורך שהארגון המקים יעמוד בכל הדרישות להלן כמו כן, הספק הנבחר נדרש להיות בעל ניסיון מוכח בביצוע פרויקטים דומים, בהיקף המבוקש וכן בעל ניסיון מוכח בעבודה עם גורמים ממשלתיים ומלכ”רים, כדלקמן;

אדם הסבור, כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות האמורה יכול לפנות לחברה באמצעות דוא”ל info@mosaicunited.org וזאת לא יאוחר מיום 7.1.2023 בשעה 10:00 תוך ציון שם מלא ופרטים ליצירת קשר.

Subscribe to the Mosaic United newsletter

* indicates required