שלום קור בסיוע נרחב באוקראינה

עבור המשתתפים האוקראינים שמסייעים לקהילה היהודית בארץ מולדתם, התנדבות זו טומנת בחובה המון שליחות אישית. במשך תשעה ימים בחודש אפריל 2023 ,כ- 100 מתנדבים צעירים יצאו לפעילות של סיוע הומניטרי מטעם הילל קייס בשיתוף עם שלום קור, ברחבי אוקראינה.

חלק מהסטודנטים שלקחו חלק בפעילות, מתמודדים בתקופה זו עם אתגרים אישיים גדולים, הנובעים מההשלכות הרבות של המלחמה, שכללו גם עקירה מארץ מולדתם. חלקם לוקחים חלק לראשונה בפעילות מסוג זה, הכוללת סיוע לקהילה היהודית המקומית. מה שמאחד את כולם זה הרצון לפעול יחדיו למען מימוש ערך “תיקון עולם”.

המתנדבים בקייב עמלו על אריזה ושליחה של ערכות ביגוד והיגיינה לנזקקים. באודסה הכינו חבילות של תרופות נחוצות לנפגעי המלחמה. ושאר המתנדבים סייעו בחלוקת חבילות מזון לקשישים בלבוב, דניפרו וחארקוב.

על מנת לחזק את מקבלי הסיוע, המתנדבים שמעו מהם עם חוויותיהם וצרכיהם, ועל ידי כך יצרו תחושת תמיכה וסולידריות. בזמן הנותר, המשתתפים העמיקו בלמידה על יהדות וערכי תיקון עולם, על מנת להעשיר את זהותם היהודית ולחזק את החיבור לישראל.

Subscribe to the Mosaic United newsletter

* indicates required