משרות ומכרזים

Categories:

category filter

משרות ומכרזים

This position is an opportunity to join a young company with a lean, start-up culture in the non-profit space, work with a professional and passionate team of colleagues, and a chance to meaningfully impact the Jewish people and Israel. The role will give you exposure to all aspects of the organization’s operations and strategy, and an opportunity to gain skills and insight in a wide range of areas.

Reporting to: Director of Operations

Workload: Full-time plus global overtime

Location: Hybrid office environment in Jerusalem

Core Duties

 • Assisting with all the professional needs of the CEO
 • Scheduling and assistance for CEO, CFO, CSO, and other management positions
 • Travel planning and coordinating
 • Assisting with logistics for conferences and convenings
 • Day-to-day office management and administration of the company such as filing, reserving meeting rooms, and maintaining office supplies
 • Coordinating and assisting with team meetings, team events, and office morale
 • Detailed recordkeeping and management of organizational information and files
 • Attending meetings for the purpose of notetaking
 • Creating PowerPoint presentations
 • Editing documents
 • Carry out any other such duties as required by the CEO or Director of Operations


Requirements

 • Fluent in Hebrew and English
 • Highly organized and self-motivated
 • High flexibility and availability
 • Team player and proactive
 • Excellent written communication skills
 • Confident and concise at presenting information and ability to proofread
 • Accuracy and attention to detail
 • High level of computer literacy
 • Extensive experience working in a busy office
 • Excellent at working within tight deadlines and effectively under pressure


Salary range: 8,000 – 10,000 NIS monthly, commensurate with experience

To apply, send your CV with the subject line “Executive Assistant” to jobs@mosaicunited.org.

Mosaic United represents a joint strategic partnership between the State of Israel and global Jewry to strengthen Jewish identity and connection to Israel among the next generation of Jews around the world. Mosaic brings together established and new Jewish organizations across fields of engagement, equips them with funding and other resources, and challenges them with educational standards to expand the breadth and depth of their programming.

מכרז

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לפי תקנה 3א(א)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993

מוזאיק יונייטד בע”מ (חל”צ) (להלן: “מוזאיק“) מעוניינת להתקשר עם מכון בינ”ה (להלן:”מכון בינה“) לצורך הקמת קהילה בבודפשט לישראלים שבחרו לחיות בבודפשט (להלן “הפרויקט”) מטעם פילר הישראלים של מוזאיק.

לאחר מחקר מעמיק, ובעקבות חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית במוזאיק נמצא כי, מכון בינה הינה הספק היחיד אשר יכול לעמוד בדרישות מוזאיק ובצרכים הנדרשים למימוש הפרויקט, וזאת בשל הסיבות הבאות,לאור ייחודיות אופי הישראלים בעיר, יש צורך שהארגון המקים יעמוד בכל הדרישות להלן כמו כן, הספק הנבחר נדרש להיות בעל ניסיון מוכח בביצוע פרויקטים דומים, בהיקף המבוקש וכן בעל ניסיון מוכח בעבודה עם גורמים ממשלתיים ומלכ”רים, כדלקמן;

 • יכולת הקמת מרכז קהילתי לישראלים בבודפשט
 • ארגון ללא זהות דתית או מפלגה פוליטית ברורה
 • ארגון גדול המסוגל לעמוד בפיילוט בעלויות גבוהות.
 • ארגון שיש לו תורם עצמאי מעבר לשותפות עם מוזאיק.
 • ארגון בעל קשר ישיר ויכולת לעבוד עם ארגונים קיימים בעיר.

אדם הסבור, כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות האמורה יכול לפנות לחברה באמצעות דוא”ל info@mosaicunited.org וזאת לא יאוחר מיום 7.1.2023 בשעה 10:00 תוך ציון שם מלא ופרטים ליצירת קשר.

Subscribe to the Mosaic United newsletter

* indicates required